Home Home > GIT Browse
summaryrefslogtreecommitdiff
blob: e4579de5d0146845727a17dd11f5600b709d5583 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * Rockchip eFuse Driver
 *
 * Copyright (c) 2015 Rockchip Electronics Co. Ltd.
 * Author: Caesar Wang <wxt@rock-chips.com>
 */

#include <linux/clk.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/nvmem-provider.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_platform.h>
#include <linux/platform_device.h>

#define RK3288_A_SHIFT		6
#define RK3288_A_MASK		0x3ff
#define RK3288_PGENB		BIT(3)
#define RK3288_LOAD		BIT(2)
#define RK3288_STROBE		BIT(1)
#define RK3288_CSB		BIT(0)

#define RK3328_SECURE_SIZES	96
#define RK3328_INT_STATUS	0x0018
#define RK3328_DOUT		0x0020
#define RK3328_AUTO_CTRL	0x0024
#define RK3328_INT_FINISH	BIT(0)
#define RK3328_AUTO_ENB		BIT(0)
#define RK3328_AUTO_RD		BIT(1)

#define RK3399_A_SHIFT		16
#define RK3399_A_MASK		0x3ff
#define RK3399_NBYTES		4
#define RK3399_STROBSFTSEL	BIT(9)
#define RK3399_RSB		BIT(7)
#define RK3399_PD		BIT(5)
#define RK3399_PGENB		BIT(3)
#define RK3399_LOAD		BIT(2)
#define RK3399_STROBE		BIT(1)
#define RK3399_CSB		BIT(0)

#define REG_EFUSE_CTRL		0x0000
#define REG_EFUSE_DOUT		0x0004

struct rockchip_efuse_chip {
	struct device *dev;
	void __iomem *base;
	struct clk *clk;
};

static int rockchip_rk3288_efuse_read(void *context, unsigned int offset,
				   void *val, size_t bytes)
{
	struct rockchip_efuse_chip *efuse = context;
	u8 *buf = val;
	int ret;

	ret = clk_prepare_enable(efuse->clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(efuse->dev, "failed to prepare/enable efuse clk\n");
		return ret;
	}

	writel(RK3288_LOAD | RK3288_PGENB, efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
	udelay(1);
	while (bytes--) {
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) &
			   (~(RK3288_A_MASK << RK3288_A_SHIFT)),
			   efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) |
			   ((offset++ & RK3288_A_MASK) << RK3288_A_SHIFT),
			   efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		udelay(1);
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) |
			   RK3288_STROBE, efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		udelay(1);
		*buf++ = readb(efuse->base + REG_EFUSE_DOUT);
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) &
		    (~RK3288_STROBE), efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		udelay(1);
	}

	/* Switch to standby mode */
	writel(RK3288_PGENB | RK3288_CSB, efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);

	clk_disable_unprepare(efuse->clk);

	return 0;
}

static int rockchip_rk3328_efuse_read(void *context, unsigned int offset,
				   void *val, size_t bytes)
{
	struct rockchip_efuse_chip *efuse = context;
	unsigned int addr_start, addr_end, addr_offset, addr_len;
	u32 out_value, status;
	u8 *buf;
	int ret, i = 0;

	ret = clk_prepare_enable(efuse->clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(efuse->dev, "failed to prepare/enable efuse clk\n");
		return ret;
	}

	/* 128 Byte efuse, 96 Byte for secure, 32 Byte for non-secure */
	offset += RK3328_SECURE_SIZES;
	addr_start = rounddown(offset, RK3399_NBYTES) / RK3399_NBYTES;
	addr_end = roundup(offset + bytes, RK3399_NBYTES) / RK3399_NBYTES;
	addr_offset = offset % RK3399_NBYTES;
	addr_len = addr_end - addr_start;

	buf = kzalloc(array3_size(addr_len, RK3399_NBYTES, sizeof(*buf)),
		   GFP_KERNEL);
	if (!buf) {
		ret = -ENOMEM;
		goto nomem;
	}

	while (addr_len--) {
		writel(RK3328_AUTO_RD | RK3328_AUTO_ENB |
		    ((addr_start++ & RK3399_A_MASK) << RK3399_A_SHIFT),
		    efuse->base + RK3328_AUTO_CTRL);
		udelay(4);
		status = readl(efuse->base + RK3328_INT_STATUS);
		if (!(status & RK3328_INT_FINISH)) {
			ret = -EIO;
			goto err;
		}
		out_value = readl(efuse->base + RK3328_DOUT);
		writel(RK3328_INT_FINISH, efuse->base + RK3328_INT_STATUS);

		memcpy(&buf[i], &out_value, RK3399_NBYTES);
		i += RK3399_NBYTES;
	}

	memcpy(val, buf + addr_offset, bytes);
err:
	kfree(buf);
nomem:
	clk_disable_unprepare(efuse->clk);

	return ret;
}

static int rockchip_rk3399_efuse_read(void *context, unsigned int offset,
				   void *val, size_t bytes)
{
	struct rockchip_efuse_chip *efuse = context;
	unsigned int addr_start, addr_end, addr_offset, addr_len;
	u32 out_value;
	u8 *buf;
	int ret, i = 0;

	ret = clk_prepare_enable(efuse->clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(efuse->dev, "failed to prepare/enable efuse clk\n");
		return ret;
	}

	addr_start = rounddown(offset, RK3399_NBYTES) / RK3399_NBYTES;
	addr_end = roundup(offset + bytes, RK3399_NBYTES) / RK3399_NBYTES;
	addr_offset = offset % RK3399_NBYTES;
	addr_len = addr_end - addr_start;

	buf = kzalloc(array3_size(addr_len, RK3399_NBYTES, sizeof(*buf)),
		   GFP_KERNEL);
	if (!buf) {
		clk_disable_unprepare(efuse->clk);
		return -ENOMEM;
	}

	writel(RK3399_LOAD | RK3399_PGENB | RK3399_STROBSFTSEL | RK3399_RSB,
	    efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
	udelay(1);
	while (addr_len--) {
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) | RK3399_STROBE |
		    ((addr_start++ & RK3399_A_MASK) << RK3399_A_SHIFT),
		    efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		udelay(1);
		out_value = readl(efuse->base + REG_EFUSE_DOUT);
		writel(readl(efuse->base + REG_EFUSE_CTRL) & (~RK3399_STROBE),
		    efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);
		udelay(1);

		memcpy(&buf[i], &out_value, RK3399_NBYTES);
		i += RK3399_NBYTES;
	}

	/* Switch to standby mode */
	writel(RK3399_PD | RK3399_CSB, efuse->base + REG_EFUSE_CTRL);

	memcpy(val, buf + addr_offset, bytes);

	kfree(buf);

	clk_disable_unprepare(efuse->clk);

	return 0;
}

static struct nvmem_config econfig = {
	.name = "rockchip-efuse",
	.stride = 1,
	.word_size = 1,
	.read_only = true,
};

static const struct of_device_id rockchip_efuse_match[] = {
	/* deprecated but kept around for dts binding compatibility */
	{
		.compatible = "rockchip,rockchip-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3066a-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3188-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3228-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3288-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3368-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3288_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3328-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3328_efuse_read,
	},
	{
		.compatible = "rockchip,rk3399-efuse",
		.data = (void *)&rockchip_rk3399_efuse_read,
	},
	{ /* sentinel */},
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, rockchip_efuse_match);

static int rockchip_efuse_probe(struct platform_device *pdev)
{
	struct resource *res;
	struct nvmem_device *nvmem;
	struct rockchip_efuse_chip *efuse;
	const void *data;
	struct device *dev = &pdev->dev;

	data = of_device_get_match_data(dev);
	if (!data) {
		dev_err(dev, "failed to get match data\n");
		return -EINVAL;
	}

	efuse = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct rockchip_efuse_chip),
			   GFP_KERNEL);
	if (!efuse)
		return -ENOMEM;

	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
	efuse->base = devm_ioremap_resource(dev, res);
	if (IS_ERR(efuse->base))
		return PTR_ERR(efuse->base);

	efuse->clk = devm_clk_get(dev, "pclk_efuse");
	if (IS_ERR(efuse->clk))
		return PTR_ERR(efuse->clk);

	efuse->dev = dev;
	if (of_property_read_u32(dev->of_node, "rockchip,efuse-size",
				 &econfig.size))
		econfig.size = resource_size(res);
	econfig.reg_read = data;
	econfig.priv = efuse;
	econfig.dev = efuse->dev;
	nvmem = devm_nvmem_register(dev, &econfig);

	return PTR_ERR_OR_ZERO(nvmem);
}

static struct platform_driver rockchip_efuse_driver = {
	.probe = rockchip_efuse_probe,
	.driver = {
		.name = "rockchip-efuse",
		.of_match_table = rockchip_efuse_match,
	},
};

module_platform_driver(rockchip_efuse_driver);
MODULE_DESCRIPTION("rockchip_efuse driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");